Produserer biogass til rutebusser og avfallsbiler i Fredrikstad kommune

Biogass buss

FREVAR har fokus på samfunnsansvarlig forretningsdrift og -utvikling, bidrar til en bærekraftig framtid i Fredrikstad kommune med tanke på miljø, økonomi og samfunn.

Avløpsrenseanlegget produserer biogass av forbehandlet matavfall og slam fra renseprosessen. Biogassanlegget er dimensjonert for et mottak på 30 000 tonn av substrat årlig. Dette er fordelt på 6000 tonn emballert substrat til forbehandling og 24 000 tonn til mottakstanker. Biogassanlegget har i dag 4 mottakstanker på hver 200 m3 til flytende substrat levert på bulk via biler. I tillegg til et slammottak for slam, som må homogeniseres/fortynnes, og som årlig kan behandle 2000 tonn.

Gassen blir utnyttet som drivstoff for bussene i nedre Glomma, og renovasjonsbiler i Fredrikstad. Biogass er et meget klimavennlig drivstoff.

Tilknyttede partnere

Fredrikstad kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner