Pilotprosjekt reduserte matsvinn med 25%

Etter et pilotprosjekt reduserte Voss herad matsvinnet ved Vetleflaten omsorgssenter med 25%. Innen 2030 er målet at halvparten av kommunens matsvinn skal vekk.

Visste du at en familie på fire kaster i gjennomsnitt 3,24 kg mat hver eneste uke? På ett år utgjør det CO2-utslipp på 441 kg, og i tillegg en unødvendig ekstrakostnad på nesten 9000,-. Å redusere matsvinnet er dermed bra for både klima og økonomi. For å redusere sitt matsvinn, etablerte Voss herad i 2019 et pilotprosjekt ved Vetleflaten omsorgsenter. Prosjektet besto av to faser:

Etter implementeringen av tiltakene så sykehjemmet en nedgang i matsvinn på 25%. Lignende matsvinntiltak ble også innført hos familier og private virksomheter, eksempelvis i matbutikker. Målet til Voss er at alt matsvinn skal halveres innen 2030.

i 2021 fortsatte kommunen kampen mot matsvinn med tre nye prosjekter

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner