Pilotprosjekt for skånsom skrogvask bidrar til en renere Oslofjord

Vollen Marina er pilothavn for Fjord-Tech Solutions nye løsning for mer klima- og miljøvennlig skrogvask, Fast Track. Sammen med verdens største malingsprodusent, AkzoNobel setter aktørene nå i gang et pilotprosjekt for skrogvask, der nøkkelen ligger i å kombinere foul release coating med skånsom vask av skroget.

Foul release coating (FRC) er en samlebetegnelse på en type giftfri marin maling som påføres skroget under vannlinjen. FRC har blitt brukt i shippingbransjen i flere tiår, og tilbys av alle de store malingsprodusentene. FRC-produkter har blitt populære fordi de har lang levetid, er giftfrie og samtidig har selvrensende egenskaper der begroing i teorien skal falle av når skipene oppnår høy fart. Formålet er å tilby en løsning, der båteier kan oppnå raske rene skrog igjennom hele sesongen, redusere dagens vedlikeholdsbehov og samtidig skåne miljøet.

Hvorfor skånsom skrogvask? 

Et rent skrog har åpenbare fordeler som redusert drivstofforbruk, -kostnader og CO2-utslipp. Flere vasker skroget på båten sin i løpet av sesongen, enten ved å hoppe i sjøen eller løfte og spyle. Tidligere erfaringer tilsier at båteiere i stadig økende grad ønsker løsninger og alternativer som gjør at man kan gå bort fra dagens bunnstoff-praksis, og i stedet vaske skroget ved behov og bruk. Neste generasjons skrogvask er børsteløs og baseres på høytrykksspyling under vann. Teknologien tillater en skånsom vask av underlaget og er derfor høyst egnet for FRC-coating.

Testgruppe på 30 båter

Gjennom 2021 og 2022-sesongen har 30 testbåter fått påført AkzoNobel sin FRC (foul release coating). Flere av disse båtene vil bli benyttet under testing av pilotanlegg som installeres i oktober i år. Hvis piloten blir en suksess, kan man potensielt stå for et stort bidrag til en renere og mer klimavennlig Oslofjord.

Se hvordan løsningen fungerer her. 

Tilknyttede partnere

Vollen Marina

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner