Parkdrift gamlehaugen

I parkanlegget ved Gamlehaugen i Bergen har Statsbygg satt biologisk mangfold og økologi i fokus. Her blir ingen avfall fra parkdriften kjørt bort fra eiendommen, men brukt i kompost, innsektshotell og kvistranker.

Ved Gamlehaugen i Bergen har Statsbygg satt biologisk mangfold i sentrum når de forvalter eiendommen og parkanlegget. 

– Vi prøver å spille på lag med naturen i stedet for å jobbe mot den, som jeg opplever at man ofte gjør som gartner. Naturen har sine beste løsninger selv, bare man finner dem, sier driftsleder Tor Christiansen i et intervju med BA. 

Tenkte nytt

Da Statsbygg skulle lyse ut kontrakten for drift og skjøtsel ved utomhusområdene ved Gamlehaugen, valgte de å tenke nytt. Områdedirektør Ståle Helland i Statsbygg trekker frem at hensynet til miljø og klima har fått stor oppmerksomhet ved Gamlehaugen. Miljøhensyn er en viktig del av kontrakten som ble inngått med klimapartneren, Svein Boasson i 2018.  

Ved Gamlehaugen tenker de langsiktig når de planter blomster. Plantene i bedene er for det meste frodige flerårsplanter som kommer igjen år etter år. Sommerblomster som kun varer en sesong, brukes det minimalt av.  

– Vi bruker dem bare der vi virkelig trenger dem. Da tenker vi bærekraftig, sier Christiansen.  

Ingen avfall fra parkdriften

Et av målene Statsbygg har satt er at ikke noe avfall fra parkdriften skal fraktes vekk fra eiendommen, men brukes i kompost og miljøtiltak. Greiner, kvister og avklipp sees på som ressurser ved Gamlehaugen. Erfaringene har så langt vært svært gode.  

– Resultatet etter cirka 30 måneders drift er at det ikke kjøres ut avfall fra eiendommen som kommer fra parkdrift. Avfall som greiner, kvister og annet avklipp blir brukt i HMS-arbeidet ved at det lages gjerder (kvistranker). Det produseres også egen gjødsel – ingen sprøytemidler blir brukt i parkdriften. Det er laget insekthotell flere steder på eiendommen og biologisk mangfold har fått stor oppmerksomhet, skriver Statsbygg i en pressemelding.   

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner