Ny bydel i Elverum bygd for å ta vare på jorda

Ydalir bydel

Elverum vekst, som er eid av Elverum kommune, jobber med å fremme befolkningsvekst i Elverum. Et av deres nyeste prosjekter er bydelen Ydalir – en del av ZEN: Zero Emission Neighbourghood.

Hvorfor er dette viktig?

Grønne bygg og anleggsplasser kan kutte like store utslipp som hele den fossile bilparken slipper ut. Det tilsvarer utslipp fra 2,3 millioner biler i året!

De viktigste barrierene mot endring er mangel på kunnskap om mulighetene, gamle vaner, fordommer om at miljøhensyn er dyrt og usikkerhet rundt hva som er lov. Derfor er det viktig at enkeltaktører går foran og tar nye løsninger i bruk (Kilde: Sintef og Grønn byggallianse).

Elverum Vekst AS har som mål å bidra til vekst og utvikling i Elverum. Et av deres prosjekter er bydelen Ydalir – en del av ZEN: Zero Emission Neighbourhood.

Ydalir er altså et nullutslipps-samfunn, der hensikten er å minimere alle utslipp, både under byggefasen og i drift. De utslippene som ikke kan unngås kompenseres med produksjon av ren energi, som f. eks.solstrøm. Målet er da at utslipp av skadelige klimagasser i Ydalir skal gå i null.

ZEN prosjektet, som Ydalir er en del av, er et forskningssenter ledet av SINTEF og NTNU, som Elverum kommune og Elverum Vekst er partnere i. Forskningssenterets arbeid er høyst relevant når det angår å bygge på en mer miljøvennlig måte, hvis Norge skal klare å nå målene fra Paris-avtalen. Forskningssenteret ha ni pilotområder som skal utvikles i tråd med nullutslipps-konseptet. Siden Ydalir er det prosjektet som er kommet lengst i utviklingen, kan man kalle det for Norges mest miljøvennlige nabolag!

Tilknyttede partnere

Elverum Vekst

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner