Null matavfall på nytt vitensenter

Null matavafall på nytt vitensenter

ViteMeir åpner i november 2021 i sitt nye og klimavennlige bygg i Kaupanger. Der starter de opp et prosjekt hvor matrester blir ressurser i ny matproduksjon i egen hage.

Det nye bygget er i heltre og karbonavtrykket er femti prosent lavere sammenlignet med et standardbygg i samme størrelse. Bygget har tusen kvadratmeter med solceller og disse vil stå for 25 prosent av strømforbruket.

Hvorfor er dette viktig?

Klimagassutslippene fra mat som ble kastet i Norge i 2020 tilsvarer årsforbruket til over 500 000 fossilbiler. Å kutte i matsvinn er altså et tiltak som både gir økonomiske besparelser og kutter klimagassutslipp (Kilde: Fremtiden i våre hender).

Matavfall som ressurs i egen hage

Vitensenteret skal behandle matavfallet som en ressurs i stedet for å kaste det. Plukkanalyser av avfallet som er blitt kastet hos SIMAS, viser at det blir kastet mye brød. 

ViteMeir vil nå nyttiggjøre både brød og andre matvarer gjennom å bruke en hurtigkomposteringsmaskin.

– Vi ønsker også å få opp en larvefarm for å vise hvordan syklusen fungerer. På sikt kan vi se for oss å servere brød bakt på larvemel i kafeen vår, sier Lunde.

Den kortreiste komposten vil bli brukt i vitensenteret sin egen hage.

– Du kan tenke at dette er idealistisk, men på sikt viser det seg på bunnlinjen når du jobber strategisk med bærekraftige løsninger. Du vil måtte ta en investering i begynnelsen, men på sikt vil det lønne seg også økonomisk, sier Lunde.

Det nye bygget blir et signalbygg for bærekraft. Da er det viktig at vi leverer også på FN sine bærekraftsmål. Vi setter oss nå et mål om null matavfall

Erlend Fardal Lunde, daglig leder i ViteMeir.

SIMAS og Sparebank1 SMN har støttet prosjektet og er med som samarbeidspartnere. Simas satser selv på gjenbruk av matavfall. 

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner