Norske batterier produsert på sagflis og vannkraft

Beyonder

I Stavanger Aftenblads nedlagte produksjonslokaler på Forus har Beyonder med gründer og daglig leder Svein Kvernstuen i spissen flyttet inn. Her skal de straks i gang med første pilotproduksjon av norskutviklede batterier basert på sagflis og vannkraft med egenutviklet teknologi.

Vil bli verdensledende innenfor batterisegmentet

Beyonder har som mål å bli verdensledende innenfor batterisegmentet for effektlagring for industrien og tilbyr sikrere batterier basert på norsk sagflis, noe som gir stor effekt, kort ladetid og lang holdbarhet.

Målet til selskapet er å produsere mer klimavennlige batterier basert på sirkulære ressurser. Ved å erstatte kobolt og nikkel med norsk treflis fra lokal treindustri og silisium, samt å kunne holde produksjonen i Norge med grønn energi, vil Beyonder kunne tilby betydelig mer miljøvennlige og bærekraftige batterier. Et batteri som tåler flere ladesykluser reduserer mengden batterier på søppelhaugen, eller som sendes til resirkulering.

Har fått med lokale investorer

Det er en kjent prosess å benytte biomasse som gjennom en prosess blir til trekull (karbonmateriale). Beyonder har utviklet og patentert en forbedring av denne prosessen. Selskapet har fått med seg en rekke lokale investorer og skal i 2020 åpne en pilot-produksjonsfabrikk på 6000 kvadratmeter, og har satt seg som mål å produsere 500 kilo per dag. I løpet av 2021 er det antatt at Beyonder vil ha rundt 30 ansatte i Beyonder Battery Center pilotfabrikk. En fullskala fabrikk vil ha behov for betydelig flere ansatte. Satsingen i olje og gass regionen vil kunne føre til god verdiskaping og tilby nye arbeidsplasser innen fornybar energi.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner