Norges mest ambisiøse ombruksbygg

Illustrasjonsfoto fra Entra

Entra har bygd Norges mest ambisiøse ombruksbygg i Oslo. Over 80 prosent av bygningsmassen består av ombrukte materialer!

Kristian Augusts gate 13 er et kontorbygg fra 1950-tallet og har blitt rehabilitert etter sirkulære prinsipper med et nytt tilbygg. KA13 er kalt Norges mest ambisiøse ombruksbygg. Prosjektet består av et rehabilitert bygg i front, og et nytt tilbygg i bakgården. Total ombruksgrad for prosjektet er i overkant av 80 vektprosent (etter veileder fra Futurebuilt).

Eksisterende materialer og utstyr hentes fra egne byggprosjekter og andre prosjekter i Oslo, som Tøyenbadet og PWC-bygget. I prosjektet med rehabilitering samt nybygg har Entra lett Oslo rundt etter materialer fra rivningsklare bygg. Det er blant annet hentet 21 hulldekker fra Regjeringskvartalet og materialer fra en rekke andre prosjekter og bygg.

Prosjektet ble gjennomført som et pilotprosjekt og oppnådde mye:

– Prosjektet hadde utslippsfri byggeplass
– 80 % ombruk av materialer,
– 100 % avfallssortering (max 20kg/m2 avfall)

I prosjektet gikk man også inn for å redusere klimagassavtrykk i livsløpet til brukte materialer. Man hadde ambisjon om halvere klimagassutslipp fra transport, energi og materialbruk. Prosjektet er forbildeprosjekt ved Futurebuilt og er rigget etter prinsippene i BREEAM NOR. Det er også innarbeidet krav tilsvarende BREEAM Very Good.

Illustrasjonsfoto fra Entra
Illustrasjonsfoto fra Entra

Piloten for ombruk med KA13 har verken vært enkelt eller billig å gjennomføre, men har bidratt med masse kompetanse på hvordan byggebransjen kan lykkes med ombruk. For å få satt fart på det grønne skiftet i næringen trenger vi et tydelig system, og Entra håper på en grunnleggende endring i hvordan prosjekter blir planlagt og bygget.

Dette er noen eksempler på materialer som Entra har funnet og ombrukt i prosjektet:

Eksisterende bygg:

Tilbygget

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner