Norges første plusskundeordning for et sameie

Plusskunde sameie

Med solceller på taket, får 70 beboere i et sameie i Fredrikstad nyte godt av å produsere sin egen strøm. Smart Energi står bak pilotprosjektet, som har som mål å gjøre solceller attraktivt for borettslag og sameier.

Egen kortreist strøm

Gjennom plusskundeordningen kan strømkunder benytte seg av egen kortreist solstrøm uten å betale nettleie. Men per i dag er denne ordningen ikke tilgjengelig for borettslag og sameier. Det er derfor lite attraktivt for disse å investere i solceller med dagens regelverk.

Dette ønsker Smart Energi å endre på. Selskapet jobber med å utforme fremtidens energiløsninger med bruk av involvering, visualisering og styring, og mener at det må bli enklere å ta miljøvennlige valg. De siste årene har de jobbet med løsninger for å gjøre solceller attraktivt for borettslag. Deres case er 70 beboere i sameiet Verkshagen utenfor Fredrikstad. I juli i år ble hver boenhet registrert med virtuelle målepunkt i den nasjonale IT-plattformen Elhub slik at de nå er plusskunder som bruker og selger solstrøm fra felles solcellepanel. Gjennom ENOVA-prosjektet Mikroflex Fredrikstad, har de fått nødvendig dispensasjon for nettselskapet (Norgesnett AS) til å teste plusskundeordning for et sameie. Det er etablert produksjonsmålepunkt som samler inn solstrømmen, og strømmålerne til de enkelte beboerne er registrert som plusskunder med virtuelle målepunkt. På den måten får beboerne en forholdsmessig andel av borettslagets solstrøm.

Ledig tak blir ikke stående unyttige, og beboere i sameiet kan ta del i det grønne skiftet. Dette er fremtidens måte å bo og bygge på.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner