NM i klima med Ducky

NM i klima med ducky

Kunnskap og handling må til for å nå klimamålene. Gi elevene verktøy for å løse vår tids største utfordring.

NM i klima er en konkurranse hvor videregående elever over hele landet konkurrerer om å leve bærekraftige liv! Gjennom to uker loggfører deltagerne sine klimapositive aktiviteter via web-appen Ducky. På denne måten lærer de om hva hver og en kan gjøre for å løse vår tids største utfordring – på en kreativ og spennende måte!

Målet med NM i klima er å vise at handling skaper endring og at utslippskutt både kan være lærerikt og inspirerende. At én person alene slukker lyset, har liten betydning. Men når elever over hele landet slukker lyset, betyr det faktisk at elevene er villig til å gjøre endringer i egne liv. Det vil igjen påvirke foreldre, industrien og politikken

Ducky utvikler digitale verktøy som er bygget på prinsippene om god klimakommunikasjon og forskning fra Asplan Viak og NTNU. Det tilbys  produkter som passer for både kommuner, virksomheter og skoler.

Gjennom løsningen har 1 million kg CO2e blitt spart! (i 2020).

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner