Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser

Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser

Skagerak energi står bak pilotprosjektet «Mobil energi til utslippsfrie byggeplasser», som har fått 13 millioner kroner i støtte fra Enova.

Energien trengs i mobile batterier

I 2019 sto bygg- og anleggsvirksomhet for direkte utslipp på om lag 2 millioner tonn CO2 i Norge (kilde: SSB). Utslippsfrie byggeplasser innebærer økt elektrifisering av kjøretøy og anleggsmaskiner. Skagerak energi jobber med løsninger for å møte energibehovet, ved å flytte energien dit den trengs – i mobile batterier. Batteriteknologi er nødvendig for å kunne møte det økte energibehovet da strømnettet er begrenset.

I pilotprosjektet skal det bygges flere ladekontainere med plass til batterier på 500 KWh (kilowattimer). Batteriene skal lade opp elektriske anleggsmaskiner og kjøretøy på byggeplassene. Når batteriene er tomme byttes de ut med fulladede batterier, og sørger for at byggeplasser med mange store maskiner blir utslippsfrie. Tomme batterier fraktes på biogassdrevet lastebil fra Litra gass og fraktes til egnet ladested, før de returneres fulladet tilbake til byggeplassen.

Ved å flytte energien i store batterier unngår man også å bygge ut strømnettet unødig.

Forventes ferdig i 2024

Pilotprosjektet forventes å være ferdig i 2024, og allerede har Skien kommune tatt i bruk batteriet til et vann- og avløpsprosjekt nær Skien sentrum for å drifte en 25 tonns gravemaskin. Batteriet kan selvsagt også ha andre bruksområder. Hva med å bytte ut fossile aggregater på festival? Ingen kraft – ingen rock, som Skagerak energi sier.

Andre involverte partnere i prosjektet er kommunene Porsgrunn og Skien, som skal bidra inn i prosjektet med konkrete pilotprosjekter, maskinleverandøren Nasta som skal sikre at pilotprosjektene i årene fremover har tilgang til elektriske maskiner, samt logistikkselskapet Litra som skal stå for transport, logistikk og transport av de mobile batterikontainerne.

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) er invitert inn i prosjektet, blant annet for innovative anskaffelser, og for å bidra inn med erfaringer fra andre utslippsfrie prosjekter.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner