Mikronett med vindmølle og solceller

Tronderenergi

Som en del av EU-prosjektet «Remote», tester man hvordan hydrogen kan brukes som energilager for å skape autonome og miljøvennlige nett.

Trønderenergi jobber nå på en demo til nettopp dette prosjektet. De utvikler et mikronett som skal forsyne to gårder med strøm rett utenfor Trondheim.

Selskapet leier en vindmølle hos en bonde i Byneset, i tillegg til å ha satt opp et stort batteri samt 600 kvadratmeter med solcellepaneler. Nå mangler de kun hydrogenanlegget som skal settes opp ved vindmøllen. Disse elementene vil da utgjøre et mikronett som vil kunne produsere rundt 290’000 kilowattimer fra ren vind- og solenergi. Dette ligger godt over gårdenes årlige forbruk. I tillegg til å forsyne gårdene, vil den gjenværende energien brukes til å produsere hydrogen. Hydrogenet vil bli lagret for å kunne brukes til å produsere strøm i perioder der det er underskudd på sol og vind.

Lagringskapasiteten er på 540 kilowattimer i batterier og 3000 kilowattimer i hydrogenanlegget. Mikronettet vil dermed kunne sikre et lager på 5-8 dagers energiforbruk.

Dette kan være fremtidens løsning for å levere grønn energi til små samfunn, eksempelvis de mange øysamfunn langs norskekysten med få innbyggere og kostbar sjøkabel!

Tilknyttede partnere

TrønderEnergi

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner