Medstraum er verdens første helelektriske hurtigbåt

Medstraum er verdens første helelektriske hurtigbåt

Tradisjonelle hurtigbåter på fossilt drivstoff har frem til nå vært å regne som klimaverstinger i nærskipsfarten verden over. Verdens første elektriske hurtigbåt «Medstraum», som er delvis finansiert og eies av Rogaland Fylkeskommune, gir derfor store positive utslag i regionens klimaregnskap.

Behov for grønnere skipsfart

Vanlige hurtigbåter slipper ut nesten 5 ganger så mye som et fly per kilometer. Det fylkeskommunale kollektivselskapet Kolumbus sine ti båter brukte i fjor over 4,6 millioner liter diesel, mer enn selskapet sine 450 busser. Disse båtene står for utslipp av over 20.000 tonn CO₂ hvert år. Nesten en tredjedel av Norges utslipp kommer fra transport. Av dette står sjøfart, fiske og fritidsbåter for 25,5%, hvor igjen 71,8% kan tilskrives sjøtransport. Totalt står altså sjøtransporten for litt mindre enn 6% av våre totale utslipp, eller 2,87  tonn CO2 (2020).

Dersom teknologien fra Medstraum overføres til alle tilsvarende fartøy i Norge, vil utslippene reduseres med 500 000 tonn/år. Selv om «Medstraum» skal ta over den minst energikrevende ruten tilsvarer utslippskuttene allikevel rundt 30 busser hvert år.

Det vil si 1500 tonn CO2.

Hvert år!

Byggingen av MS «Medstraum» startet på Fjellstrand verft i Hardanger forsommeren i 2021. Katamaranen har plass til ca. 150 passasjerer, er 31 meter lang og ni meter bred. Den vil være utstyrt med to elektriske motorer og et batteri med en kapasitet på 1,5MWh og en ladeeffekt på over 2MW. Fartøyet er designet for en servicehastighet på 23 knop og har fått det passende navnet «Medstraum».

Skaper og tar i bruk nullustlippsløsninger

– I en tid som er spekket med store utfordringer for verden og Europa, er det få ting som uroer mer enn klimakrisen. Klimakrisen tar dessverre ikke pause. I mai kom det igjen meldinger om rekordhøye målinger av CO2 i atmosfæren. Det eneste svaret på krisen er omstilling. Målet om å redusere klimautslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030 kan kun nås gjennom omstilling. Vi må skape og ta i bruk nullutslippsløsninger i alle sektorer for å kunne svare på klimakrisen, sa samferdselsminister i Rogaland fylkeskommune Jon-Ivar Nygård i sin åpningstale.

Vi må skape og ta i bruk nullutslippsløsninger i alle sektorer for å kunne svare på klimakrisen

Samferdselsminister i Rogaland fylkeskommune, Jon-Ivar Nygård

– MS «Medstraum» er et prakteksempel på hva vi kan få til med godt samarbeid og innovasjon. Jeg vil gi stor honnør til Maritime CleanTech som primus motor i et norsk kompetansemiljø, og som er ledende innenfor grønn maritim industri. Jeg vil også rette en stor takk til mobilitetsselskapet Kolumbus som har våget seg ut på ferden og satt kursen mot nullutslipp for hurtigbåter. Energifylket Rogaland er viktig for energiomstillingen av Norge. Det har Rogaland fylkeskommune forstått med sin støtte til dette prosjektet, tilføyde Nygård (kilde: Rogaland Fylkeskommune).

Ny fartsrekord

Det er første gang i historien at et helelektrisk fartøy har klart å passere den magiske 23 knops grensen, som skal til for å kunne kalles en hurtigbåt. I dette tilfellet er det gjort med god margin. Under tester har fartøyet oppnådd en fart på hele 27 knop.

– Hurtigbåter krever mye energi, derfor var det viktig å gjøre «Medstraum» både lettere og mye mer effektiv enn andre hurtigbåter i markedet. Det har vi klart, og det gjør oss både stolte og glade, sier Salgssjef ved Fjellstrand Verft, Edmund Tolo.

MS «Medstraum» ble i begynnelsen av september tildelt prisen Ship of the Year på maritim- og innovasjonsmessa SMM i Hambur. Fjellstrand Verft i Hardanger har bygget båten, mens næringsklyngen NCE Maritime CleanTech gjennom initiativet til TrAM har fått i gang et grønt maritimt innovasjonsprosjekt med EU-støtte.

Tilknyttede partnere

Rogaland Fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner