Mattak for grønn byutvikling

mattak for grønn byutvikling

Anleggsgartner Svein Boasson AS dyrker grønnsaker på taket midt i et industriområde på Kokstad i Bergen. De ønsker å legge til rette for urban dyrking på tak over hele byen, som et tiltak for grønn byutvikling.

Salat og røbeter, grønnkål, poteter og purreløk. De grønne fristelsene står tett i plantekassene på taket til anleggsgartner Svein Boasson AS.

-Vi er opptatt av grønn byutvikling. Vi har bygget grønne tak i mange år, men det å bygge mattak er nytt for oss. Det gjør vi for å vise at flate tak i byer har et stort potensiale, også for dyrking av mat, sier daglig leder Sigurd Boasson. Han mener urban dyrking er et viktig tiltak for smarte, robuste og mer miljøvennlige byer i fremtiden.

– Takarealer utgjør opp til 35% av det urbane landskapet, og er en signifikant bidragsyter til avrenning fra tette flater. Dette kan gi økt flomrisiko og forurensing av urbane vassdrag og fjordresipienter. Gjenbruk av dette takvannet til matproduksjon har mange fordeler, og gir muligheter for innovasjon på systemnivå.

Interessen for å dyrke mat i byen er stor, også for dem som ikke har hage.

-Forestillingen om å dyrke mat på eget tak, skaper begeistring. Beboere og næringslivet i byer og tettsteder etterspør ferske, lokale råvarer. Huseiere og eiendomsutviklere ønsker å kunne tilby muligheten for til sine leietakere, sier Boasson, som blant annet har levert løsninger til BOBs borettslag i Bergen.

Bybonden i Bergen, Ida Kleppe, er begeistret for prosjektet.

-Siden veldig mange av oss bor i byen, synes jeg det er viktig at vi også produserer mat i byen, slik at vi ser matproduksjonen på nært hold, sier Ida Kleppe. – Veldig mye av plassen vi har i byen, kan godt brukes til matproduksjon. Det gjelder både parker og tak, som her.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner