Massivtre og hybrid ventilasjon gir barneskolen unikt inneklima

Den innovative og fremtidsrettete barneskolen Borgafjellet, i Bjørnafjorden kommune, er helt særegen innenfor miljø- og inneklima. De bærekraftige løsningene skal holde kvalitet for mange generasjoner fremover.

Foto: Hundven-Clements Photography

Sør for Bergen, i Bjørnafjorden, finner du Borgafjellet barneskole – bygget i massivtre. Det er klimapartner Bjørnafjorden kommune som har lagt føringene for bruk av massivtre. For kommunen har en viktig del av dette prosjektet vært å sørge for et godt inneklima for elever og ansatte, ifølge Christian Aarhus i Byggindustrien.

Som ventileringsmetode er hybrid ventilasjon benyttet, som innebærer både mekanisk- og naturlig ventilasjon. Ytterkledningen på bygget er av malmfuru, som skal gjøre det så vedlikeholdsfritt som mulig. I tillegg har barneskolen energibrønner lokalt, og et solcelleanlegg på taket som produserer 80.000 kwh som sørger for fornybar energi i bygget. Kombinasjonen av disse løsningene reduserer skolens energibruk, og klimaavtrykket minskes.

Hvorfor er det mer klimavennlig å benytte massivtre?

Massivtre er et materiale som består av flere lag med planker lagt parallelt.

Bygg- og anleggsbransjen står for 40% av verdens klimagassutslipp.

Energimengdene som kreves for å produsere trelast, er betydelig lavere sammenlignet med hva som kreves for å produsere stål og betong.

Ved bruk av massivtre kuttes også tidsbruken ute på byggeplassene, ettersom det er mulig å produsere ferdige bygningsdeler med høy presisjon.

Omtrent halvparten av trevirket i massivtre består av karbon, og når det benyttes som byggemateriale, lagres karbonet i bygningen og holdes utenfor atmosfæren.

Kilde: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet / forskning.no

Bjørnafjorden kommune

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner