Lydløs og grønn rehabilitering i Nygårdsparken

Lydløs rehabilitering i nygårdsparken

Anleggsarbeidet i Nygårdsparken er både lydløs og klimavennlig. Det utføres av anleggsgartner Boasson AS for bymiljøetaten i Bergen Kommune.

Hvorfor er dette viktig?

Grønne bygg og anleggsplasser kan kutte like store utslipp som hele den fossile bilparken slipper ut. Det tilsvarer utslipp fra 2,3 millioner biler i året!

De viktigste barrierene mot endring er mangel på kunnskap om mulighetene, gamle vaner, fordommer om at miljøhensyn er dyrt og usikkerhet rundt hva som er lov. Derfor er det viktig at enkeltaktører går foran og tar nye løsninger i bruk (Kilde: Sintef og Grønn byggallianse).

Lydløs og klimavennlig

Anleggsarbeidet i Nygårdsparken er både lydløs og klimavennlig. Det utføres av anleggsgartner Boasson AS for bymiljøetaten i Bergen Kommune.

Boasson har sikret seg en av Norges første fabrikkproduserte elektriske gravemaskiner. Gravemaskinen er ikke en ombygget dieselmaskin, slik de fleste elektriske gravemaskiner i Norge er. Løsningen Boasson har valgt er rimeligere og mer bærekraftig, samtidig som at den ikke trenger opplading da den er koblet til strømnettet via en 40 meters kabel.

Dette fører til at maskinen ikke er like mobil, men den er svært godt egnet til slike urbane prosjekter hvor arbeidet foregår på et begrenset område. Maskinen kan imidlertid kobles til mobile batterier som gjør at gravearbeid kan foregå på et større område.

Flere fordeler

Elektriske gravemaskiner som denne har flere fordeler. Besøkende i parken og anleggsgartnerne kan fryde seg med en gravemaskin som er nesten fullstendig lydløs. I tillegg er det gode muligheter for å spare penger på drivstoff til gravemaskinen, samt at det er en stor fordel når prosjekter er på anbud.

Bergen Kommune har vedtatt at alle større bygg- og anleggsplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Ved å allerede nå ha sikret seg en elektrisk gravemaskin kan Boasson posisjonere seg i markedet, samtidig som de høster nyttige erfaringer knyttet til driften av slike maskiner.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner