Lagerbygg av tre

Lagerbygg av tre

Da Borg Havn IKS skulle bygge ny havneterminal i Fredrikstad, var hensynet til klima og miljø avgjørende. Den nye terminalen på nær 11 000 kvm ble derfor bygget i massivt tre – og kun det. Resultatet, et unikt innovativt lagerbygg med tilhørende kontorlokaler, ble nominert til prisen for Årets trebyggeri i 2017.

En del av pilotprosjekt

For de nye leietakerne, transportselskapet Nor-Lines AS, ble det enorme lagerbygget deres nye base på Øra. At terminalen består kun av tre, uten annen isolasjon, er noe av det som gjør dette bygget unikt. Byggingen av havneterminalen er en del av et pilotprosjekt hos Innovasjon Norge, et trebasert innovasjonsprogram som sammen med Trebruk AS arbeider for økt bruk av tre som konstruktivt materiale.

Det har inntil nå være vanskelig å bruke massivt tre som et bærekraftig materiale som var verdt å satse på for norske bedrifter. Mange har sett på materialet som et dyrt valg for spesialinteresserte. Målet med prosjekter som dette, der man bruker store kvanta av like elementer, er å kunne gi et volum til produksjonen som gjør den mer lønnsom og attraktiv.

– En viktig miljøfaktor i dette prosjektet er fortregningsprinsippet: Jo mer tre som brukes, desto mer kuttes bruken av mindre miljøvennlige materiale som stål og betong, sier Pål Erling Johnsen, teknisk sjef i Borg Havn IKS.

Ambisjonen om å alminneliggjøre massivtre som materiale vil kunne føre til bedre betingelser for produksjon i Norge, og dermed bidra til norsk økonomi, samtidig som miljøaspektet ivaretas.

– Det er viktig for oss å være med i innovasjonsarbeidet, og samtidig ha en miljøprofilering, sier Johnsen i Borg Havn IKS. – Vi skal oppføre flere bygg, og kommer ikke til å bremse nå.

Tilknyttede partnere

Borg Havn IKS

Les mer

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner