Kretsløpspark for gjenbruk

Resirkula

Avfallsselskapet Sirkula åpnet i februar 2020 Norges første kretsløpspark ved Hamar. En kretsløpspark er en moderne gjenvinningsstasjon som i tillegg til avfallssortering samler butikker og aktiviteter som er sentrert rundt ombruk og dermed blir en sentral for sirkulær økonomi i praksis.

Håndterer avfallet fra private husholdninger

Sirkula er et interkommunalt selskap som håndterer avfallet fra private husholdninger i kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune. De står bak nyvinningen Resirkula: et nytt ombruks-konsept som er å finne i kretsløpsparken. Her kan man både handle miljøvennlig eller få reparert eller re-designet en gjenstand man er glad i, samt lære mere om bærekraftig forbruk.

– Dette er Norges første kretsløpspark hvor avfallssortering, gjenvinning og gjenbruk er samlet på ett sted

Maria Sætersdal Remø, konseptutvikler ombruk i Resirkula.

Resirkula har flere konseptbutikker, hvis sortiment varierer basert på hva som kommer inn på gjenvinningsstasjonen. I tillegg tilbyr de tjenester der de reparerer eller re-designer varer, således brukte gjenstander kan få et nyt liv, og samtidig får det folk til å engasjere seg i å ta vare på miljøet.

Foto: Resirkula

Konseptbutikkene hos Sirkula er driftet av selvstendige aktører som hver og en er ekspert på sitt felt, om det så gjelder reparasjon og salg av brukt elektronikk eller oppussing og salg av retro-møbler.

En effektiv måte å beholde ressurser i kretsløpet så lenge som mulig og redusere avfall.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner