Kreativt ombruk gjør gammelt bygg nytt og moderne

Kontorbygget i Krokatjønnveien 11C sto ferdigstilt i 1999, bygget for én stor leietaker. 20 år senere flytter de opprinnelige leietakerne ut, og eiendomsutviklerfirmaet Angarde må tenke nytt. Prosessen endte med et splitter moderne bygg med 80% gjenbruk.

Tenkte annerledes

Da Angarde skulle finne nye leietakere for det 20 år gamle kontorbygget «K11C» sto de ovenfor et valg; skulle de rive ned bygget, og bygge et nytt, moderne bygg? Eller tenke annerledes?

Valget de falt på var å gjenbruke så mye som mulig. Angarde leide inn en kreativ entreprenør som kom med forslag til hvilke endringer som kunne gjøres av byggmaterialet som allerede eksisterte i bygget. De startet med å modernisere resepsjonen og kantinen i første etasje. Her hadde Angarde et krav for kantinen om å gjenbruke 50% av bygningsmassen, men endte opp med hele 80% gjenbruk.

Stiller krav til leietakerne

Videre kunne de bruke første etasje som et utstillingsvindu for nye leietakere for å vise hva som er mulig. Angarde stilte nemlig krav til nye leietakere om gjenbruk. Mange leietakere ønsker nye, moderne lokaler, og det er heller ikke så vanlig for utleier å stille slike krav.

Angarde ga leietakerne muligheten til å se hva det ville kostet å leie, rive, og bygge nytt – sammenlignet med å gjenbruke materialene. Dermed ble det en prosess hvor de satt seg ned med leietakeren og så på hvilke muligheter som fantes i bygget fra før.

Ifølge entreprenøren er det ikke vanskelig å ha en høy gjenbruksfaktor på inventar og det som er i arealene, men utfordringer er å få det til å se nytt og moderne ut.

Vi som utleier må ta litt styring på dette, og bevisstgjøre leietakerne på at vi trenger ikke å være så kravstore. Vi må tenke litt på miljøet, og tenke at dette er godt nok og at det kan være gøy med antikvarisk verdi

Bente Haugsdal, daglig leder i Angarde.

Podcaststudio av gamle ventilasjonsrør

Et av rommene i «K11C» er et podcastsudio. Her har Angarde og entreprenøren gjenbrukt ventilasjonskanaler til hele interiøret. Alle krakkene er laget av ventilasjonsrør, med pute på toppen, og akustikkveggene består blant annet av ventilasjonsrør.

Hør mer om de kreative løsningene fra Angarde i første episode av podkastserien «Operasjon Nullutslipp». Se også video fra Angarde om «K11C».

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner