Den magiske fabrikken

Den magiske fabrikken er et unikt samdriftsprosjekt som bidrar til reduksjon av klimagassutslipp og som skaper innovative løsninger på tvers av både bedrifter og bransjer. Ved å gjenvinne matavfall og husdyrgjødsel sammen, produseres det mer biogass enn når de gjenvinnes hver for seg. Resultatet er klimavennlig biogjødsel, biogass og grønn CO2.

Matavfallet kommer fra omtrent 1,2 millioner innbyggere på Østlandet, og husdyrgjødselen fra gårdsbruk i Vestfold som driver med ku og gris. Det produseres også biogjødsel, som igjen går tilbake til landbruket og kan erstatte kunstgjødsel, samt grønn CO2.

Raske utslippskutt i transport og landbrukssektoren

For å få ned utslipp i transportsektoren, er det å ta i bruk biogass i tyngre kjøretøy et effektivt klimatiltak. Ifølge Miljødirektoratets beregninger for effekt av klimatiltak, kan et bytte fra diesel EURVI til biogass i en buss eller lastebil, redusere det direkte CO2-utslippet med nesten 90%. Teknologien eksisterer allerede, og en rekke rutebusser i fylket kjører allerede på biogass. Raske utslippskutt har stor effekt, noe som bør oppmuntre flere til å ta i bruk biogass der det er mulig. Ved å stille krav til fossilfritt drivstoff i sine anbud, kan offentlige og private innkjøpere sende et tydelig og viktig signal om ønsket for en bærekraftig utvikling.

Biogjødsel er et klimavennlig alternativ som kan erstatte kunstgjødsel i matproduksjon i landbruket. Grønn CO2 fra fabrikken erstatter bruken av CO2 fra fossile brensler i blandt annet veksthus. På denne måten bidrar Den magiske fabrikken til å redusere klimagassutslipp i både transportnæringen og matindustrien, samtidig som fabrikken behandler to avfallsprodukter; matavfall og husdyrgjødsel.

Bygger hverandre gode

Den magiske fabrikken er et samdriftsprosjekt, og inkluderer aktører fra drift av anlegg, forskning, utvikling, innovasjon, gjenvinning, landbruk og matproduksjon. Felles for alle er satsningsviljen og troen på at de sammen kan utgjøre en forskjell.

Den magiske fabrikken illustrert
Den magiske fabrikken illustrert

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner