Kompetansemodul for klima og miljø

Nordlandssykeshuset

Hvordan forankre klima- og miljøarbeidet i en virksomhet med flere tusen ansatte?

For å sikre rett kompetanse og kunnskap hos ansatte, uavhengig av geografi og arbeidsted, bruker Nordlandssykehusets e-læringskurs flittig. De har totalt ca. 140 forskjellige e-læringskurs, og av disse er tre av kursene obligatorisk for alle ansatte. Et av disse handler om klima og miljø. Slik ønsker sykehuset å sikre og forankre klima- og miljøarbeidet gjennom å heve kunnskapsnivået hos de ansatte.

Nordlandssykehusets primærområde er regionene Salten (Bodø), Lofoten og Vesterålen med cirka 136 000 innbyggere. Sykehuset har fire sykehus lokalisert i Bodø, Gravdal og Stokmarknes. I tillegg kommer distriktspsykiatriske sentre (DPS) og ambulansestasjoner på ulike lokasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen. Driften er organisert i seks klinikker og tre sentre samt stabsfunksjoner

Tilknyttede partnere

Nordlandssykehuset

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner