Klimapiloter engasjerer elevene i Oslo

Klimapiloter engasjerer elevene i Oslo

Unge Klimapiloter sørger for at elevene i Osloskolen får faglig korrekt og oppdatert kunnskap om klima- og miljøutfordringer.

I dette samarbeidet mellom Klimaetaten i Oslo og Utdanningsetaten arbeides det for å gi et best mulig tilbud til skolenes klima- og miljøundervisning. Klimapilotene gir elever på ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo faglig engasjerende og oppdatert kunnskap om klima- og miljøutfordringene. Foredragene er utviklet og faglig kvalitetssikret av Klimaetaten i samarbeid med Klimapilotene selv.

Klimapilotene startet sin foredragsturné i mars 2019, og fram til nå har de holdt foredrag for over 20.000 elever. Eleven får et innblikk i viktige klima- og miljøfaglige spørsmål, samtidig som de får vite mer om hva som skjer av klimafaglige tiltak i Oslo. Hensikten med tilbudet er å både å inspirere og bygge opp kunnskap blant elevene om miljø- og klimautfordringer.

Tilbudet får veldig gode evalueringer, både fra lærere og elever. I tillegg til å holde foredrag for elevene har klimapilotene utviklet digitale opplegg som tilbys skolene. De har også en egen Instagram-konto med nesten 4000 følgere.

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner