Klimanjaro metoden

Kilmanjaro metoden

I 2018 ble Fjordkraft første norske selskap til å motta FNs klimapris for «Klimanjaro-metoden». Der selskapet stiller krav til alle sine leverandører om å bli klimanøytrale gjennom tre steg. Metoden er utarbeidet i tett samspill med Klimapartnere og kan benyttes av alle.

Fjordkraft har selv vært klimanøytral siden 2007, men har siden 2019 stilt krav til alle egne leverandører om å være klimanøytrale gjennom Klimanjaro – metoden.  Metoden muliggjør en dominoeffekt for klimagassreduskjon gjennom bruk av egne innkjøpsmuskler som overgår effekten av klimatiltakene selskapet kan gjøre på egenhånd. Metoden er utarbeidet av Fjordkraft, i samarbeid med Klimapartnere, med ønske om at dette kan være et eksempel til etterfølgelse for andre virksomheter som ønsker å gjøre det samme. Det første selskapet som benyttet muligheten til å adoptere metoden var Sparebanken Vest.

Kilimanjaro – metoden består av tre enkle steg med følgende krav til egne leverandører:

  1. Mål klimafotavtrykk
  2. Reduser egne utslipp
  3. Kompenser for restutslipp

Den grønne innkjøpsmuskelen

Mellom 70- 80 % av virksomheter sitt klimafotavtrykk er estimert knyttet til forbruk og innkjøp. Ofte regnes ikke dette med i ordinære klimaregnskap. Ved å bruke Klimanjaro-metoden påvirkes alle egne leverandører til å få oversikt over egne utslipp, redusere disse og kompanserer for restutslipp. På denne måten kan man potensielt påvirke hele leverandørkjeden.

Klimanøytralitet

Klimanøytralitet handler ikke om nullutslipp, men om å redusere eget klimaavtrykk, kombinert med kjøp av godkjente klimakvoter. Klimanjaro bruker FNs definisjon av klimanøytrale virksomheter og standardene til World Resources Institute og Greenhouse Gas Protocol for å beregne leverandørenes direkte og indirekte utslipp. Fjordkraft krever at leverandører må kjøpe minst 80% EUA-kvoter, og evt rest i FN/CER kvoter.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner