Klimahub.no – et «proff.no» for klima

klimahub.no

På Klimahub.no kan man sjekke norske bedrifters klimaavtrykk, og bruke informasjonen til å gjøre bærekraftige valg. Bedrifter kan opprette gratis klimaregnskap, fortelle om sine klima- og miljøtiltak og invitere sine forretningspartnere til å skape klimanøytrale verdikjeder.

Åpen kilde for klimadata

På Klimahub kan man finne klimadata for alle virksomheter i hele landet. Virksomhetene må registrere klimadata selv mens data basert på næringskode hentes inn automatisk.

På Klimahub oppretter man virksomhetens klimaregnskap gratis, og forteller om hvilke klima- og miljøtiltak som er gjennomført og planlagt. Basert på klimaregnskapet får en også tilbud om rådgivning, for å redusere klimapåvirkningen, og muligheten til å kompensere for restutslipp gjennom kvotekjøp. Man kan dessuten invitere forretningspartnere og leverandører til Klimahub for å sammen skape en klimanøytral verdikjede.

Privatpersoner kan bruke Klimahub til å utøve sin forbrukermakt ved å velge klimavennlige bedrifter, både i egne innkjøp og i jobbsammenheng. Ved å synliggjøre bedriftenes klimaavtrykk, og tilby enkel tilgang til klimaregnskap og rådgivning, ønsker Fjordkraft og samarbeidspartner Emisoft at Klimahub vil bli en katalysator i arbeidet med å redusere den menneskeskapte klimapåvirkningen.

Å gjøre informasjon om klimafotavtrykk og miljøpåvirkning lett tilgjengelig vil i økende grad bli viktig fremover.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner