Kastanjetrær som grønn infrastruktur

Multiconsult

Bymiljøetaten rehabilitere nylig kastanjealléen i Bygdøy Allé. Ny metodikk ligger bak plantingen av ti trær, som kan etablere en ny standard innen overvannshåndtering i fremtidens byer.

Areal dekket av tette flater har de siste årene økt raskt i Oslo og andre byer. Dette har forstyrret den naturlige vannbalansen og økt risikoen for flom i byen.

– Sammen med Steen & Lund, og LINK Landskap ser vi på hvordan trær kan brukes aktivt som en grønn infrastruktur, for å opprettholde den naturlige vannbalansen og bidra til klimatilpasning. Trær kan ha et betydelig bidrag i overvannshåndtering, sier Tormod Pedersen, Disiplinleder for VA i Multiconsult.

Multiconsult er blant de første i Norge til å se på denne type løsninger, og spydspisser på overvann og innovative løsninger. I arbeidet med rehabilitering av Bygdøy Allé ville Oslo kommune, ved Bymiljøetaten sikre overvannshåndtering, og se på muligheten til å benytte overvann for vanning av trær. Metodikken er tatt fra piloter som er gjennomført i Sverige. Arbeidet med kastanjeallén påbegynte rundt påske og ble ferdigstilt i juni. Pilotprosjektet er helt i fronten av nye løsninger innen det grønne skiftet i vannbransjen, der overvann utnyttes lokalt.

Tilknyttede partnere

Multiconsult Oslo

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner