Kartlegger klimarisiko hos bedriftskundene

Fana sparebank kartlegger kundenes klimarisiko

For finansbransjen er klimarisiko høyaktuelt. I Fana Sparebank kartlegger de klimarisikoen for sine bedriftskunder, og legger grunnlaget for felles innsats for å nå klimamålene.

Hvordan kan en sparebank bruke sin posisjon til å dra kundene i en mer bærekraftig retning? I Fana Sparebank har de i sommer begynt å bruke en egen ESG- og klimarisikomodul. Modulens hensikt er å avdekke deres bedriftskunders risikoer knyttet til miljø-, sosiale-, og forretningsetiske forhold. Modulen er nå i en pilotfase hvor den testes og gjennomgår endringer etter behov.

Tema: Bærekraftig finans

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klimaendringene, og hvordan samfunnet tilpasser seg dem, kan samtidig skape nye sårbarheter i finanssystemet.

Hvordan fungerer ESG- og klimamodulen?

I praksis betyr dette at bedriftskundene som søker om lån eller refinansiering fyller ut et skjema med spørsmål innenfor seks områder. Disse er klimabetjeningsevne, klimasikkerheter, miljø, arbeidsforhold, virksomhetsstyring og omdømme. Her vurderes både nåværende situasjon hos virksomhetene, men også hva slags strategi de har for videre håndtering av risikoer og bærekraftsarbeid.

Etter å ha besvart spørsmålene vil bedriftene sitte igjen med en score. Denne scoren gir banken informasjon om hvilke utfordringer bedriftskundene står ovenfor, og på den måten kan tilpasse rådgivningen til de ulike kundene. I dag brukes ESG- og klimamodulen kun som et bevisstgjøringsverktøy, men det er naturlig å se for seg at klimarisiko vil bli ett av elementene som påvirker hvordan banken priser kreditt i fremtiden.

– For bankvirksomheten er vår vesentligste klimarisiko knyttet til utlånsvirksomhet. Vi må ha kunnskap og kontroll over den på samme måte som med annen risiko. Dette er av gjensidig verdi for våre kunder så vel som for oss, sier Kim F. Lingjærde, Finansdirektør i Fana Sparebank.

Klimarisiko blir stadig viktigere

Klimarisiko har blitt en stadig viktigere faktor for bank- og finansnæringen som følge av klimaendringene. Det er helt essensielt for banker at deres låntakere har en god omstillingsevne og at de er skodd for fremtiden. Derfor er det viktig for Fana Sparebank å gi tydelige signaler om dette til sine bedriftskunder, noe denne klimamodulen ESG- og klimarisikomodulen vil bidra til.

I dag vil ikke en lav score ha noen direkte konsekvenser for bedriftene, men det stilles likevel forventninger til at bedriftene tar stilling til hva som kreves av dem når det gjelder omstillingen til et netto-nullutslippssamfunn. Klimarisikomodulen kartlegger samtidig muligheter til å styrke scoren og redusere bedriftskundenes klimarisiko.

– Klimarisiko og ESG vil spille en stadig viktigere rolle i forholdet mellom bank og kunde i årene som kommer. Et godt samspill er helt nødvendig for at vi skal nå klimamålene, sier Lingjærde.

Skal til null

Fana Sparebank var én av de første bankene i verden som signerte FN initiativet «Net Zero Banking Alliance» sin forpliktelse om å bli netto-nullutslippsfrie innen 2050. Det som gjør dette målet særlig ambisiøst er at det skal inkludere hele deres investerings- og kundeportefølje. ESG- og klimamodulen er et viktig redskap for å få med seg bedriftsporteføljen på dette.

Tilknyttede partnere

Fana Sparebank

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner