Kart over sirkulære tjenester

Kart over sirkulære tjenester i Viken

I august 2023 lanserte Viken Fylkeskommune og Avfall Norge en digital karttjeneste som gir innbyggere i Viken oversikt over tilbydere av utleie/utlån, reprasjonstjenester, og ombruk.

Tjenesten går under navnet, Sirkulære Viken, og gir oversikt over alle aktører som har sirkulære forretningsmodeller, med hovedvekt på små/mellomstore aktører. Målet med det digitale kartet er å øke kjennskapen og bruken av eksisterende initiativer.

Avfall Norge ønsker å se på mulighetene for å ekspandere det sirkulære kartet til flere fylkeskommuner og nasjonalt nivå.

Lanserer digitalt kart over sirkulære tilbud, Avfall Norge, 9. juni 2023

Sirkulære Viken inneholder:

  • Skomakere
  • Skreddere
  • Bruktbutikker
  • Elektronikkrepratører
  • Aktører innenfor utleie
  • Og mye mer…

Prosjektet er ledet av Avfall Norge, med Viken Fylkeskommune som initiativtaker, og Klima Viken som referansegruppe. Klima Viken er et regionalt partnerskap med alle kommunene i Viken, med formål å styrke arbeidet med klima og energi. Sammen har de to aktørene blitt enige om visse kriterier aktørene må oppfylle for å bli en del av kartløsningen.

Kartet skal kunne deles med andre og legges inn på kommunens egne nettsider. Nå ønsker Avfall Norge å se på mulighetene for å ekspandere det sirkulære kartet til flere fylkeskommuner og nasjonalt nivå.

Les mer her om dette på Avfall Norge sine nettsider.

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner