Ivaretar fiskebestanden med frie opp og nedvandringer

Fri fiskevandring gjennom vannkraftverk

Fornybar energi fra vannkraft er en viktig forutsetning for at vi skal få til det grønne skiftet. Likevel kan kraftverk og demninger ha stor påvirkning på fiskebestanden i mange områder. Skal vi håndtere en fremtidig klima- og naturkrise er det derfor viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig.

I tett samarbeid med Grenland Sportsfiskere og med kunnskap fra forskningsprosjekter har Akershus Energi gjort en rekke tiltak for å ivareta fiskebestanden i elvene rundt Skotfoss og Klosterfoss kraftverk. Fra tidligere har det vært fokus på å utbedre de eksisterende laksetrappene, i tillegg til å montere nye digitaliserte fisketellere. Nylig har de i tillegg etablert to nye rørsystemer for smolt og ål under kraftverket, som skal bidra til for å sikre fri opp- og nedvandring spesielt for disse artene. 

Alle vannkraftverk preger landskapet rundt med veier, dammer, rørgater og kraftledninger. Å minimere naturinngrep i størst mulig grad er derfor et viktig tiltak for bevaring av naturmangfold.

Frie opp- og nedvandringer for smolt og ål  

Med lokal kompetanse om artene fra Grenland Sportsfiskere og inngående kompetanse fra NINA og Universitetet i Sørøst-Norge, er de nye rørsystemene tilpasset for å lede flest mulig fisk unna kraftturbinene og inn i rørgatene. Blant annet er en tunnel plassert nære vannlinjen, ettersom smolten ofte ligger høyt i vannet, mens en egen tunnel for ålen er plassert nærmere bunn, da den trives bedre i mørket. Det er også satt opp lys langs bunnen for å bidra til at ålen svømmer i riktig retning.  

Miljøtiltaket ble satt i gang etter at Akershus Energi fikk nye konsesjonskrav som følge av ombygging av turbinene på Klosterfoss kraftverk.  

Spennende å følge utviklingen 

Ved hjelp av teknologien tilknyttet til de nye fisketellerne blir det også lettere for Akershus Energi å følge med på om de nye rørsystemene for ål og smolt bidrar til at økt opp- og nedvandring. Leder av Skien Kraftproduksjon, Sverre Revhaug, sier at ettersom lignende prosjekt aldri tidligere har blitt gjennomført i Norge, så blir det spennende å følge utviklingen når fisken faktisk begynner å vandre.

Tilknyttede partnere

Akershus Energi

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner