Henter kjølevann fra dypet av byfjorden

Illustrasjonsbilde av fjord

Universitetet i Bergen har funnet løsninger både høyt og lavt for å energieffektivisere flere av bygningene sine. Gjennom å hente kjølevann for fjernkjøling fra dypet av Byfjorden og å produsere egen strøm fra solcellepanel på tak sparer de store menger energi.

Hvorfor er dette viktig?

Statnett har advart om at Norge er på vei mot et energiunderskudd. At aktører som UiB gjennomfører tiltak som øker selvforsyningsgraden av energi, samtidig som byggene energieffektiviseres gjennom fjernkjøling er derfor en viktig del av Norges kraftregnestykke.


Universitetet i Bergen (UiB) har mange ulike institutter og bygninger spredt rundt om i byen. Nå pågår det et stort arbeid for å energieffektivisere flere av bygningene ved universitetet. Målet er å være klimanøytrale innen 2030. 

Bygg står for en stor del av klimaavtrykket til UiB og skal vi nå våre mål, må det arbeides systematisk med å redusere klimautslipp fra bygningsmassen

Kjell Bernstrøm, Universitetsdirektør ved UIB

Fjernkjøling fra Byfjorden

Universitetet i Bergen utnytter de den kalde Byfjorden til energieffektiv kjøling av bygg. I samarbeid med BKK har de laget et system for fjernkjøling av bygg på Nygårdshøyden og Nygårdstangen i Bergen.  

Kjølevannet henter de direkte fra dypet av Puddefjorden i Bergen. Vannet hentes gjennom et 400 tonn tungt rør som strekker seg 2.2 km gjennom Puddefjorden og ut i Byfjorden. Røret er belastet med 1 200 tonn ekstra betong, slik at det skal synke ned og holde seg stabilt på 110 meters dyp.  

Sjøvannet på bunnen av fjorden holder en jevn temperatur på 7 -9 grader celsius gjennom hele året. Det gjør at kjøleprosessen blir meget energieffektiv. En får tilbake mellom 50 og 70 ganger så mye energi som det en putter inn i systemet. Til sammenligning gir en vanlig varmepumpe tilbake mellom 2 og 4 ganger energien. 

Fjernkjølingssystemet brukes i dag ved Det juridiske fakultet. I tillegg benyttes det i mediaklyngen, Media City Bergen der Klimapartneren, Entra, eier halvparten og der UiBs instituttet for informasjons- og medievitenskap er leietaker. Målet er å koble til flere bygninger til fjernkjølingsanlegg på sikt. 

Tilknyttede partner

Universitetet i Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner