Havets hovedsete – det nye akvariet

illustrasjonsbilde

Havet og de akvatiske miljøene er avgjørende for vår felles fremtid. Skal vi lykkes med å skape varig endring må vi aktivere menneskers kjærlighet til havet. Nye Akvariet skal bli en verdensledende kunnskaps- og formidlingsarena, og har satt mål av seg å bli havets hovedsete. Her skal fremtidens akvanauter utdannes.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Vi har verdens nest lengste kystlinje, og råder over et havområde som er mer enn fem ganger større enn vårt landareal. Bergen er havhovedstaden i Norge, og i havbyen finnes verdensledende marine- og maritime selskaper, forsknings- og kunnskapsmiljøer.

Visjonen er at Det nye Akvariet skal være det mest bærekraftige akvariet i Verden. For å få dette til har man innledet samarbeid med ledende industri, blant annet på energi, samt undersøkes det hvordan en kan ta i bruk sirkulære løsninger for en bydel som skal bygges opp fra bunnen av. Klimavennlige løsninger er ofte kortreiste og holdbare – derfor kreves det parallelt fornuftige verktøy og god planlegging for å få frem at slike løsninger er de beste også økonomisk.

Blågrønn kunnskap

Akvariet har som en del av kunnskapsformidlingen hatt en rekke relevante grønne prosjekter de siste årene.

Et av disse er Plastbyen engasjerer unge i kampen mot marin forsøpling gjennom deltakelse og fremvisning av kreative plastkunstverk.

Det er også gjennomført prosjekter for å øke kunnskapen om tareskogen, en naturtype med underkommunisert verdi. Tareskogen er viktig både for sin rolle for klima og for naturmangfold. Mange av verdens viktigste matfisk er avhengig av tareskogen som oppvekstområder. Tareskogen er også en vesentlig bidragsyter til CO2 fangst og okysgenproduksjon. Akvariet kaller Tareskogen for den blå regnskogen.

Bærekraftig bygg, med fokus på sirkularitet. 

Det Nye Akvariet har som målsetning å være et ledende prosjekt innenfor grønne løsninger både i plan, utførelse og drift. I denne fasen vurderes ulike sertifiseringer og verktøy for å sikre at Nye Akvariet skal reises og driftes på en måte som setter et så lavt miljøfotavtrykk som mulig. En svært spennende mulighet, er et samarbeidsprosjekt med Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, der man ønsker å resirkulere en oljeplattform fra Nordsjøen, og fylle konstruksjonene med forskning og formidling. Prosjektet kalles Mega Kosmene, og her vil Akvariet være sentral i kunnskapsformidlingen.

Upcycling gjennom gjenbruk av byggelementer har et stort potensiale. Akvariet har blant annet sett på muligheten for å ta i bruk resirkulert plast, fra havet, i forbindelse med bygging  (eksempelvis i veggpaneler i innredning og utstillinger). Her vil opprinnelseskontroll av materialer være særlig viktig.

Tilknyttede partnere

Akvariet i Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner