Grønnere bygging av bybane gir utslippsbesparelser tilsvarende 11 000 fossilbiler.

bybanen utbygging

Verdens første og eneste batteridrevne borerigg startet høsten 2020 arbeidet i bybanetraseen som er under bygging til Fyllingsdalen. Elektrifiseringen av anleggsmaskinparken som bygger Bybanen er i full gang, og Bybanens entreprenører leverer nå 96 prosent fossilfri anleggsplass. Tiltak for grønnere bybane bygging gir innsparing i utslipp tilsvarende 11 000 fossilbiler.

Siden oppstarten av Bybanens byggetrinn 4 mellom sentrum og Fyllingsdalen i 2018 har tiltakene for grønnere bybane gitt en besparelse på rundt 28 000 tonn CO2-ekvivalenter, tilsvarende årlige utslipp fra 11 000 fossilbiler

Bybanen Utbygging som offentlig byggherre må og skal være i førersetet på både å stille krav, men også å belønne entreprenører som er foroverlent jobber sammen mot det samme målet om grønnere bybanebygging.

Den batteridrevne boreriggen som nå settes i drift er også i godt elektrisk selskap på NCCs anleggsområde på Mindemyren. På anleggsområdet står også en elektrisk massesorteringsmaskin.

Sorteringsmaskinen som er elektrisk gir miljøbesparelser i seg selv, men sorteringsverket sørger også for planlagt gjenbrukte og kortreiste masser som reduserer behovet for å transportere masser med lastebiler inn og ut av området. Grønnere bybanebygging betyr også planlegging for mest mulig gjenbruk av eksisterende masser som skal transporteres færrest mulig kilometer.

Dette er grønnere bybanenbygging:

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner