Klimakrav til leverandører

Sparebanken Vest ble imponert over Fjordkrafts Klimanjaro-prosjekt, og bestemte seg for å ta i bruk metoden selv. Nå utfordrer de alle sine leverandører og samarbeidspartnere til å bli klimanøytrale.

Tema: Grønne innkjøp

Både myndighetene, miljøorganisasjoner og næringslivet er løfter frem grønne innkjøp som et av de mest sentrale virkemidlene til å drive det grønne skiftet. For å bidra til det grønne skiftet de som produserer varer avhengig av at det er flere som etterspør klimavennlige løsninger i innkjøpene sine. Når aktører stiller klimakrav i sine anskaffelser premierer de aktører som gjennomfører tiltak for at deres produksjon skal bli mer klimavennlig.

Siv Andersen, leder for innkjøp i Sparebanken Vest, forteller at det var Fjordkraft som satte dem på ideen.

– Vi ble veldig imponert over Fjordkrafts Klimanjaro-prosjekt, da de presenterte dette for oss. Derfor tok vi det godt imot da de utfordret oss på å gjøre det samme for vår leverandørportefølje. Det siste året har vi jobbet aktivt mot vår portefølje av leverandører for å stille de samme kravene til klimanøytralitet som Fjordkraft gjorde i sitt Klimanjaro-prosjekt, sier Andersen.

Den erklæringene dere ber leverandørene skrive under på, hva innebærer den?

– Den innebærer at leverandørene våre skal følge FN-standarden Climate Neutral Now, som består av tre steg: Føre klimaregnskap, lage en årlig handlingsplan for å redusere utslippene, og kjøpe sertifiserte kvoter for restutslippene.

Reaksjonene har vært positive, ifølge Andersen.

– Det har gått over all forventning. Vi henvendte oss først til eksisterende portefølje på rundt 100 leverandører, og tilbakemeldingene har vært veldig positive. Vi har også tatt dette inn med nye leverandører, slik at alle nye leverandører som har kommet til, har og blitt stilt overfor disse kravene. Så per dags dato har vi 96 leverandører som enten er allerede er klimanøytrale, eller som har signert på denne intensjonserklæringen.

De siste årene har Sparebanken Vest satset sterkt på bærekraft og klimaarbeid, som en del av sin samfunnsrolle på Vestlandet.

– Vi har bestemt oss for at vi skal integrere bærekraft i  alt vi gjør i banken. Da må vi stille krav til oss selv også, sier Åsne Aadland-Dale, leder for Samfunnsansvar i Sparebanken Vest. Hun forteller at banken har en intensjon å halvere sitt klimafotavtrykk innen 2025. – Det var viktig for oss å begynne med oss selv, før vi kunne gå videre som vi nå har gjort, ved å stille krav til våre leverandører og samarbeidspartnere.

Banken håper at de kan bidra til å skape en bevisstgjøring rundt utslippskutt hos leverandørene.

– Det gjelder både i selve selskapene, men også blant de ansatte, slik at de klarer å gjennomføre tiltakene i fellesskap, og virkelig skape effekt av dette, sier innkjøpssjef Andersen.  – På den måten kan vi gå fra preik til praksis, og sammen bidra til å redusere klimautslippene.

I tillegg til Sparebanken Vest og Fjordkraft, er Norsk Klimastiftelse blant klimapartnerne i Vestland som har valgt å stille klimakrav til sine leverandører. Denne løsningen kan du lese mer om her: Dominokrav til fossilfri leverandører innen 2025

Tilknyttede partnere

Sparebanken Vest

Gå til nettside

Norsk klimastiftelse

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner