Grønn skattekiste for kommuner 

Vestland fylkeskommune tar ledelsen mot et nullutslippssamfunn, men uten kommunene er det ikke mulig å nå de ambisøse klimamålene. Den grønne skattekisten gir enkle, gratis og tilgjengelige tiltak for kommunene. 

Vestland fylkeskommune har mål om å være en ansvarlig pådriver for nullutsleppssamfunnet. For å lykkes med målet er samarbeid med kommunene avgjørende. Samtidig kan det være utfordrende å definere og implementere grønne tiltak på lokalt nivå. 

For å hjelpe kommunene i gang med klimatiltak har Vestland fylkeskommune introdusert den grønne skattekisten – et enkelt, gratis og tilgjengelig verktøy som gir kommunene konkrete forslag til tiltak. Denne digitale skattekisten inneholder en rekke forslag rett mot alt fra landbruk, grønn næringsutvikling og innkjøp. 

Den grønne skattekisten fungerer som en veiledning for kommunene, og de kan enkelt velge og tilpasse tiltakene basert på lokale forhold og behov. Verktøyet gir kommunene konkrete forslag for å redusere direkte utslipp av klimagasser og ivareta naturmangfold. Samtidig styrker det samarbeidet mellom Vestland fylkeskommune og kommunene i felles innsats mot et nullutslappssamfunn. 

Du finner den grønne skattekisten her.  

Tilknyttede partnere

Vestland fylkeskommune

Gå til nettside

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner