Grønn kanalbåtferie

Grønn kanalbåtferie

Elektrifisering av båtene og smarte løsninger både i båtens konstruksjon og drift, gjør at Canal Boats Telemark kan tilby en grønn norgesferie langs en av Norges vakreste vannveier.

Ifølge tall fra statistisk sentralbyrå var det samlede klimagassutslippet fra fritidsbåter i 2017 på 531 000 tonn CO2-ekvivalentar. Det er til sammenligning høyere enn alle fiskebåtene i landet (339 000), og mer enn alle motorsykler, mopeder og snøscootere til sammen (146 000).

Båtene som kan leies hos Canal Boats Telemark er nullutslippsfartøy og går 100% på elektrisitet. Solcellepanel på taket sikrer nok strømtilførsel til alt av elektrisk utstyr i båten, og gir mulighet til å ligge lengre i uthavn uten å måtte ta i bruk støyende og forurensende dieselaggregat. Ved å ta i bruk coppercoating som bunnstoff, velger de et alternativ som reduserer skadelige effekt på sjølivet. Båtene har også en egen beholder som samler opp oppvaskvann og dusjvann, i tillegg til kloakk, for å begrense forurensende utslipp.

Med elektrisk båt reduseres mengden støy, som kan ha negativ innvirkning på fisk og annet sjøliv.

Tilknyttede partnere

Canal Boats Telemark

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner