Grønn fordelsavtale

Media city Bergen

Målet med grønne fordelsavtaler er å få til et tett samarbeid mellom Entra og leietakere for miljøfornuftige løsninger innen energibruk, avfallshåndtering og valg av byggematerialer med minst mulig miljøpåvirkning.

Entra har som målsetning å være miljøledende i bransjen og bidra til å redusere bransjens miljøbelastning. Bygg står for cirka 40 prosent av verdens energiforbruk. Ved å redusere energiforbruket kan bransjen gå fra å være en stor del av utfordringen til å bli en del av løsningen.

Gjennom grønn fordelsavtale forplikter Entra seg til å:

Leietaker forplikter seg til å:

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner