Grønn økonomi i sjøforsikring

Gard forsikring

Verdens største leverandør av ansvarsforsikring til havs ser økende forretningsmuligheter innen det grønne skiftet.

Tema: Bærekraftig finans

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klimaendringene, og hvordan samfunnet tilpasser seg dem, kan samtidig skape nye sårbarheter i finanssystemet.

Fra sitt hovedkontor i Arendal jobber sjøforsikringsselskapet Gard målrettet og systematisk for å støtte opp under FNs bærekraftsmål – både i egen virksomhet, hos leverandører og ute hos medlemmer og kunder. Som ett av 25 selskaper i verden deltar Gard også i FNs handlingsplattform for bærekraftig bruk av havet.

FNs maritime organisasjon, IMO, er helt tydelig på hvor vi skal: Utslippene må ned med minst 50 prosent innen 2050. For å få til det må vi brette opp ermene. Vi må tilby de gode løsningene og ikke minst ekspertisen for å kunne hjelpe kundene våre i overgangen til en grønnere økonomi

Live Jacob Sydness, bærekraftsansvarlig, Gard AS

Gards lange erfaring innen shipping, olje og gass overføres nå til nye, grønne forretningsmuligheter. Offshore vindkraft utgjør en stadig større del av selskapets forsikringsportefølje. I tillegg støtter Gard forskning og utvikling av mer miljøvennlige og selvgående skip sammen med noen av landets fremste forskningsmiljøer.

Gard bidrar også til å forebygge forurensning og ulykker til havs, gjennom utstrakt analyse og deling av beste praksis-løsninger.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner