Gratis utlån av fossilfrie maskiner

fossilfire maskiner

Overgangen til en fossilfri transportsektor er godt i gang. Det kommer stadig nye kjøretøy og anleggsmaskiner på markedet som enten går på elektrisitet, hydrogen eller biogass. Viken fylkeskommune låner ut gratis maskiner.

Geografisk dekker tilbudet store deler av Oslofjordregionen, som alle kommuner i følgende fylker: Viken, Oslo, Vestfold og Telemark.

Viken fylkeskommune og prosjektet test av fossilfrie kjøretøy og maskiner eier og leier en rekke maskiner som de låner ut – helt gratis – til interesserte brukere i kommuner tilhørende Oslofjordregionen. På den måten kan man uten risiko teste og finne ut om maskinen duger til de planlagte oppgavene, før dere eventuelt investerer.

Skoler, kommuner og entreprenører som har offentlige oppdrag kan låne maskiner gjennom prosjektet, og lånetiden er på opptil fire uker. Prosjektet, som er delfinansiert med midler fra Klimasats og Interreg, tar alle kostnader.

Til gjengjeld ber fylkeskommunen om en brukerrapport etter at lånetiden er over, om hvordan maskinen fungerte i de ulike arbeidssituasjonene.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner