Gjennomsiktige solceller i glassfasaden gir energi til barnesykehuset

Barnesykehuset Helse Bergen

Helse Bergen er først i Norge til å ta i bruk transparente tynnfilmsolceller for å forsyne sykehuset med energi.

Hvorfor er dette viktig?

Målet om netto nullutslipp av klimagasser i Norge krever utstrakt elektrifisering og vil alene gi anslagsvis 40-60 TWh i økt kraftforbruk (Kilde: Statnett). Integrerte solcelleløsninger på bygg, enten vinduer eller tak, kan gi Norge deler av den kraften vi trenger for det grønne skiftet. Løsningen er rimelig, lite konfliktfylt og gir miljøvennlig elektrisitet.

Når det nye barne – og ungdomssykehuset ved Haukeland universitetssykehus står ferdig, er det 1400 kvadratmeter med gjennomsiktige solceller integrert i glassfasadene. Solcellene settes opp høsten 2021.

– Dette må være Vestlandets mest spennende solcelleprosjekt, sier Renate Nedregård hos Klimapartnere Vestland.

Fullt mulig med solceller i Bergen

Men det er fullt mulig å bruke solceller i Bergen. For første gang har den spanske leverandøren og entreprenøren Onyx Solar levert tre-lags-glass med transparente tynnfilmsolceller. Da tåler de både en norsk vinter og produserer energi til sykehuset gjennom hele året. I løpet av et år vil solcellene produsere rundt 50.000 kilowattimer. Det utgjør ca én prosent av det totale forbruket av energi for barnesykehuset.

Leverandøren i Spania kunne ikke forstå at vi kunne bruke solceller. De trodde at vi ikke hadde sol så langt nord

Bjørn Blomvik, prosjektleder i Helse Bergen

– Det koster oss 4-5 millioner kroner ekstra å bygge fasadene med solceller integrert, sammenlignet med en vanlig glassfasade. Men vi synes det er veldig interessant å være med og prøve ut denne nye teknologien. Det er flott at vi kan tilføre solcelleenergi til sykehuset, sier Blomvik.

Først vurderte Helse Bergen å bruke glass som var 90 prosent gjennomsiktig. Dette ble endret til glass som var mindre gjennomsiktige. Da øker strømproduksjonen. Barnesykehuset vil nå få mindre gjennomsiktig glass med solceller på gangbroer og tekniske etasjer, mens pasientrommene vil ha vanlig glass.

– Når du ser solcelleglasset fra utsiden ser det mørkt ut og det blir som et speil, men fra innsiden ser det helt normalt ut og du får vanlig sikt ut, forklarer Blomvik.

Byggeriet skal være helt ferdig sommeren 2022 og innflytting starter sommeren 2023.

Tilknyttede partnere

Helse Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner