Fornybar festivalstemning

Når Bergen Live inntar Bergenhus Festning med festivaler og utendørskonserter, er det med stor respekt for miljø og klima. Målet er at Bergenhus Festning skal være Norges mest bærekraftige kulturarena i sin størrelse.

Ren energi

Konsert-og festivalarrangøren jobber nå for å sikre at byens største kulturarena drives av 100 % fornybar energi. I stedet for at lyd-og lysanlegg drives av dieselaggregater, etableres det nå 100 % dekning av faststrøm dimensjonert for ambisiøse kulturproduksjoner på Bergenhus Festning. For å sikre at strømmen kommer fra fornybare kilder, velger Bergen Live å kjøpe opprinnelsesgaranti på all strøm de forbruker på sine konserter og festivaler.

Resirkulering og gjenbruk

Et annet tema som opptar arrangøren, er avfallsreduksjon. Bergen Live har jobbet bevisst med å minimere mengden engangsprodukter, øke sorteringsgraden, og arbeider for ytterligere avfallsreduksjon ved overgang til sirkulære produkter.

En økende bevissthet rundt plastavfall har også sin effekt på et øldrikkende festivalpublikum. For hvor bra føles det egentlig når festen fører med seg store mengder tomme plastavfall fra ølteltet? Her har Bergen Live tatt grep for å finne de aller beste løsningene for resirkulering og gjenbruk. I 2019 komposterte de 30 kubikkmeter med drikkeglass i PLA, i samarbeid med sin leverandør av avfallshåndtering. Det hadde ikke vært mulig uten et miljøbevisst publikum. – Vi har forsket mye på beste praksis når det gjelder drikkevareemballasje. Neste gang vi får arrangere store konserter igjen vil vi benytte glass i 100% resirkulert PET som vil inngå i Infinitum sin helt nye ordning for pant og resirkulering av festivalglass.

Hensikten med vårt miljøarbeid er å minimere vår negative påvirkning på miljø og klima. Det innebærer også at vi skal skåne natur og kulturminner i vårt nærmiljø

Ole-Morten Algerøy, Bergen Live

Publikum med på laget

Bergen Live er takknemlig for at publikum er opptatt av å bidra til grønne arrangementer.

– Vi har forstått av publikum gjerne vil være med å dra lasset dersom vi legger til rette for at de kan ta miljøriktige valg. Da må vi kommunisere om blant annet kildesortering og miljøvennlige transportmuligheter, sier Algerøy i Bergen Live.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner