Foregangskommune for klimaarbeid

Arendal kommune

De forpliktet seg til å sette klima i fokus – Nå er Arendal Norges første kommune med klimanøytral drift, og en foregangskommune når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp.

Etter et møte med FNs miljøprogram i Arendal i 2007, gikk et enstemmig bystyre inn for en klimanøytral drift etter FNs definisjon. Ti år senere hadde kommunen redusert egne klimagassutslipp med 80%. For å kompensere for  restutslipp, kjøper kommunen FN-godkjente klimakvoter fra prosjekter i Ghana og India.

Hvordan Arendal har redusert egne klimagassutslipp med 80%

Tilknyttede partnere

Arendal kommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner