Fordelaktige betingelser på grønne lån

Grong

Grong Sparebank ønsker å fremme bærekraft innenfor landbruk, og tilbyr derfor fordelaktige betingelser på grønne lån innenfor bransjen. De har funnet en smart måte å gjøre det på.

Tema: Bærekraftig finans

Finansnæringen har en viktig rolle i omstillingen til en lavutslippsøkonomi. Klimaendringene, og hvordan samfunnet tilpasser seg dem, kan samtidig skape nye sårbarheter i finanssystemet.

Bank og finans er offensive i det grønne skiftet. Mange banker utvikler for tiden differensierte produkter basert på bærekraftkriterier.

Det gjør også Grong Sparebank, og de har valgt en effektiv tilnærming: Grønne lån for bærekraftig landbruk knyttes opp mot forskrift for regionale miljøtilskudd i Trøndelag, spesifikt mot kapittel 7 §21-23 som omhandler utslipp til luft. Det vil si at for tiltak som reduserer klimagassutslipp kan man få gode lånebetingelser: For eksempel ved investering i solceller på eget tak, eller i løsninger som reduserer utslipp ved lagring og spredning av husdyrgjødsel.

Miljøtilskudd er implementert regionalt for å fremme visse miljømål i jordbruk, eksempelvis for å redusere forurensning til vann og luft, samt ivareta biologisk mangfold. Miljøtilskuddordningene er tiltak fra Fylkesmannen i Trøndelag. Gjennom å kople sine grønne miljølån for landbruk mot miljøtilskudd oppnår dermed Grong Sparebank trygghet for at kundens investering er faglig forankret i miljømål, prosessen kvalitetssikres og risiko reduseres.

Et eksemplarisk og effektivt samspill mellom ulike kapitalaktører for å fremme miljøvennlige løsninger!

Tilknyttede partnere

Grong sparebank

Gå til nettside

Flere grønne løsnigner

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner