Flytter ansattsparing til bærekraftig fond

shutterstock

Å Energi tar grep for å løfte sitt samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling. Nå flytter de innskuddspensjonen til sine ansatte til mer bærekraftige, svanemerkede pensjonsfond.

– Få er klar over hvor stor del av klimaavtrykket vårt som kommer fra pensjonssparingen. Pensjonssparingen til en 50-åring fører faktisk til like store utslipp som forbruket til en gjennomsnittlig nordmann. Det er fordi fondene er investert i forurensende industrier som gjødsel, betong, transport og fossil energi, forteller Jan Atle Liodden, bærekraftsansvarlig i Å Energi.

Ved å flytte innskuddspensjonen til sine ansatte og stille krav om bærekraft, har Agder Energi lykkes i å påvirke positivt.

Med overgangen til nytt fond blir avtrykket mer enn halvert

Jan Atle Liodden, bærekraftsansvarlig i Å Energi

– Konsernfinans og HR har sammen jobbet mot vår pensjonsleverandør SpareBank 1 Forsikring og stilt krav om at de som leverandør må få på plass et produkt som tilfredsstiller Agder Energis ønske om bærekraftig forvaltning, sier Jone Corneliussen, direktør konsernfinans i Agder Energi.

– I praksis vil det innebære fond som ekskluderer investeringer screenet på ESG, det vil si fond som ekskluderer på klima, sosiale- og selskapsstyringskriterier.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner