Felles kunngjøring om utslippsfrie bygg- og anleggsplasser

Ustlipssfri byggeplass

Flere store offentlige utbyggere i Vestland har gått sammen om et felles initiativ med ambisjon om å gjøre bygg- og anleggsplasser utslippsfrie. For å sende et tydelig signal til markedet ble det langt ut en felles kunngjøring om dette på Doffin.

Hvorfor er dette viktig?

Bygg- og anleggsplasser bruker i dag for det meste fossil energi. Bygg står for cirka 40% av verdens klimagassutslipp. For Bergen kommune sin del sørget dieseldrevne motorredskaper for ti prosent av de totale klimagassutslippene i kommunen I tillegg medfører bygg- og anleggsvirksomhet luftforurensing og støy.

Bergen kommune og en rekke andre offentlige utbyggere i Vestland har gjennom en kunngjøring på Doffin varslet leverandørmarkedet om at det vil komme ambisiøse, men realistiske krav til utslippskutt fremover og at nullutslipp vil foretrekkes.

Krever at nye løsninger tas i bruk

De offentlige utbyggerne erkjenner at det per i dag er vanskelig for byggherrer å være helt utslippsfrie. Transport til og fra byggeplassene, samt de større anleggsmaskinene, krever enten fossil energi eller fornybar diesel.

Utslippsfri teknologi skal tas i bruk etter hvert som den blir tilgjengelig i markedet, fastslås det i erklæringen, som nå er gjort kjent for leverandørene gjennom databasen for offentlige innkjøp i Norge, Doffin. Offentlige virksomheter gir dermed et samlet og tydelig signal til bransjen om at også de må arbeide for å redusere utslippene.

Bygger allerede fossilfritt

Bergen kommune og de andre utbyggerne vil ikke bare stille krav, men også hjelpe til med å gjøre utslippsfrie løsninger lettere tilgjengelige. Dette vil gjøres gjennom ulike støtteordninger og dialog med markedet – i tillegg til å stille forutsigbare krav.

Arbeidet er allerede i gang. Byggingen av nye Holen skole skal foregå fossilfritt. Det innebærer at maskiner enten skal være elektriske, eller gå på biodiesel uten palmeolje.

Bergen kommune er en stor byggherre. I 2019 er det planlagt å investere for 3,5 milliarder kroner.  Den største andelen går til bygg og anlegg. De øvrige aktørene som har sluttet seg til felleserklæringen er:

Osterøy kommune, Hordaland fylkeskommune, Universitetet i Bergen, Helse Førde, Bane NOR, Sammen, Bybanen Utbygging og Statsbygg. Initiativet er lagt til rette av Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, Klimapartnere Vestland og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Tilknyttede partnere

Bergen kommune

Gå til nettside

Vestland fylkeskommune

Gå til nettside

Helse Bergen

Gå til nettside

Universitetet i Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner