Erstatter engangsplast på byggeplasser med gjenbruksemballasje

Gjenbruksbar emballasje på byggeplasser

Looping AS utvikler og tilbyr gjenbruksprodukter og tjenester rettet mot næringslivet. Fra tidligere har de utviklet et gjenbrukbart Modulcover, og nå utvikler de et gjenbrukbart plankecover i samarbeid med Bergene Holm AS som brukes til tildekning av tømmer og plank hele veien fra sagbruket til byggeplassen.

Ved å bytte ut engangsemballasjen med Looping sine gjenbrukbare plankecovere sparer Bergene Holm hele 2,7 kg avfall per plankepakke.

Bytter ut engangsplast

Bergene Holm AS produserer opp mot 70 materialpakker i løpet av en dag med trevirke. Fra trevirket produseres på sagbruket til det når byggeplass må det gjerne pakkes om 2-3 ganger i engangsplast. Engangsemballasjen består hovedsakelig av fire komponenter: strammebånd, emballasjeplast, stifter og plastkopper for festing, og vinterplast som brukes for sikker lagring i vintersesongen.

Gjenbrukscoveret bidrar også til å redusere mengden engangsplast ved at det har en integrert festemetode. Dette betyr at byggevareforhandlere og byggeplasser ikke lenger har behov for stifter og plastkopper til festing som ellers ville forsvunnet ut i naturen som mikroavfall. Den integrerte festemetoden gjør det også mulig å emballere trevirke ute på byggeplass. Dette bidrar til spart tid, i tillegg til at det minimerer svinn av materialer som følge av fukt og skader.

Looping og Bergene Holm tar i bruk gjenbrukbar emballasje
Looping og Bergene Holm tar i bruk gjenbrukbar emballasje på byggeplassen

Gjennomført pilot av sirkulær tjeneste- og logistikkmodell

For at Bergene Holm og andre aktører skal kunne benytte løsningen i praksis behøves det et sirkulært system for rotasjon av gjenbrukscoverne. Derfor gjennomførte Looping tidlig en pilot med gjenbrukscontainere hvor plankecoverne kunne returneres når det var behov for reparasjon eller utbytting.

Etter piloten av tjenestemodellen ser Looping at ved å optimalisere lagring og flyt av gjenbrukscovere kan de eliminere all plastemballasje som brukes internt hos Bergene Holm til mellomlagring av trevirke. Etter hvert som løsningen skaleres er målet å eliminere hele emballasjeprosessen for trevirke hos byggevarehus, logistikk sentraler og ute på byggeplasser.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner