EPI og havneavgifter i Bergen havn

Bergen-Havn-cruise

EPI (Environmental Port Index) er et verktøy som muliggjør karakterisering av et skips miljøpåvirkning i forbindelse med et havneanløp. Målet er å gjøre dette til en internasjonalt anerkjent metode for miljøkarakterisering av skip. Bergen Havn arbeider for at flest mulig havner benytter EPIs webløsning for evaluering av anløp i egne havner og som grunnlag for differensierte havneavgifter.

Kobling mot havneavgifter i Bergen Havn

I Bergen Havn kobles bruken av EPI mellom annet til miljødifferansierte havneavgifter for cruise anløp, slik at det skal lønne seg å legge om og å være mer miljøvennlig. På bakgrunn av innføring av miljødifferansierte avgifter og utbygging av landsstrøm, vant Bergen Havn den første klima- og miljøprisen i Vestland i 2020. Dette arbeidet har også fått betydelig internasjonal oppmerksomhet og fremgangsmåten er mulig for andre havner verden over å benytte.

Utivkling av EPI er et samarbeid mellom DNV GL og et nettverk av 13 norske havner:  Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Nordfjord/Olden, Stranda/Geiranger, Ålesund, Molde, Trondheim, Bodø, Tromsø, Aurland/Flåm, Eidfjord

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner