Energisparende tiltak på Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen har i flere år drevet med energisparende tiltak. Nå er de fullt i gang med å få på plass solceller på flere bygg, og installere solfangere som skal bidra til å redusere enda mer.

Tema: Energieffektivisering

Statnett har advart om at Norge er på vei mot et energiunderskudd innen 5 år. NVE anslår i sin analyse for effektivisering i bygg et lønnsomt potensial på opp mot 13 TWh. Dette tilsvarer 10 prosent av Norges strømforbruk. Tiltak som reduserer energibruken er derfor en viktig del av den grønne omstillingen i Norge.

På Studentsenteret ved UiB har de nå fått på plass et av deres største solcelleanlegg. Det er mye aktivitet i bygget som har alt fra svømmehall og treningssenter til restaurant. For å produsere varmtvann skal de nå ta i bruk solfangere på taket. Disse vil produsere varme til bygget, vanntapper og bassenget.

UiB har holdt på med energireduserende tiltak lenge, og så tidlig som på 90-tallet startet de med et prosjekt for havvannskjøling. I dag gir dette systemet nesten 30 gigawattimer i besparelser i året. Tiltaket var så bra at de bygget ut sjøvannsforsyningen i 2016. Nå bygger UiB et nytt tilsvarende anlegg på Nygårdshøyden sør som skal forsyne med gratis kjøling og billig varme.

Vi har tatt ned forbruket vårt med ca 30% siden 2010, og vi skal ta det ned ytterlige 20% før 2030. Da har vi et mål om å være klimanøytrale

Steinar Sundberg, overingeniør ved Eiendomsavdelingen UiB.

Se video fra da vi besøkte solcelleanlegget på taket på Studentsenteret her.

Tilknyttede partnere

Universitetet i Bergen

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner