Endrer global plastgjenvinning med miljødata fra Arendal

GRID-Arendal samarbeider med FNs miljøprogram og andre partnere over hele verden. Nå har deres arbeid resultert i en endring i Baselkonvensjonen om eksport av forurenset plast.

Hvorfor er dette viktig?

Ifølge Center for International Environmental Law fører produksjonen av 1kg plast i snitt til 3,5kg CO2-utslipp. I dag anslås det at kun 9 prosent av plastikk globalt gjenvinnes. Å øke graden av plast som gjenvinnes er derfor et viktig klimatiltak.

GRID-Arendal er et miljøkommunikasjonssenter med base i Norge, med oppdrag å støtte bærekraftig utvikling gjennom miljøarbeidet til FN. De omsetter miljødata til innovative vitenskapsbaserte informasjonsprodukter, og har i et av sine siste prosjekt tatt for seg avfallshåndtering.

Bærekraftig produksjon og forbruk, inkludert forsvarlig avfallshåndtering, er et av FNs bærekraftmål. Mengden klimagassutslipp fra avfallssektoren avhenger av hvordan avfallet behandles, og mest mulig materialgjenvinning  er målet. Imidlertid er gjenvinningsgraden for noen materialer fortsatt veldig lav.

I tillegg er plastgjenvinning i stor grad basert på grenseoverskridende bevegelse, som hittil har vært dårlig kontrollert av det internasjonale samfunnet. Denne problemstillingen har GRID-Arendal har tatt for seg i en rapport om negative effekter av plastgjenvinning i utviklingsland, knyttet til grenseoverskridende bevegelse. Rapporten har ført til at partene i Baselkonvensjonen har gått inn for endringer i reglene om plastavfall i konvensjonen.

Enklere grenseovergang for ren plast

Over 180 land har forpliktet seg til Baselkonvensjonen, som regulerer grenseoverskridende bevegelse av farlig avfall og disponering av dem. Endringene ble vedtatt i 2019, og vil gjelde for handel med plastavfall fra januar 2021.  Endringene innebærer at plastavfall som er fri for forurensning, kan handles uten spesifikk kontroll, mens forurenset plastavfall krever en spesiell kontroll-prosedyre mellom eksport- og importland. Det forventes at eksportlandene på denne måten vil forbedre kvaliteten på plastavfall bestemt til gjenvinning.

Tilknyttede partnere

GRID Arendal

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner