Elektriske bybusser i Arktis

Elektrisk bybuss i Bodø

Alle bybusslinjene i Bodø skal kjøres med elektriske busser fra 1. juli 2021. Fra sommeren 2021 vil 31 nye elbusser fra Volvo være i drift.

Tema: Grønn mobilitet

Reduserte utslipp fra transportsektoren er avgjørende for å nå Norges klimamål. Veitransport og innenlands luft- og skipsfart står for omtrent en tredel av klimautslippene i Norge. Å få flere til å reise kollektivt er en viktig del av løsningen. Hvis vi samtidig sikrer en overgang til lav- og nullutslippsteknologi som elektriske kjøretøy får vi til store utslippskutt (Kilde: Miljødirektoratet).

Bodø blir dermed første norske by med 100% elektrisk bybuss-tilbud. Overgangen muliggjøres av Nordland Fylkeskommune, i samarbeid med Bodø Kommune.

«I 2021 er det en forventet reduksjon av klimagassutslipp på ca. 22 000 tonn CO2 ekvivalenter. Det tilsvarer nesten all utslipp fra cruisetrafikken i Nordland i 2018!», sier Kirsti Saxi, Fylkesråd for Kultur, klima og miljø.

I tillegg vil de elektriske bussene ha stor innvirkning på bymiljøet, som redusert støynivå og luftforurensning.

Bussene kan lades på tre til seks minutter på ladestasjoner langs linjene. Laderne, som er en del av ABB Ability ™ -portefølje med oppkoblede løsninger, lar bussoperatøren fjernovervåke og konfigurere ladepunkter og proaktivt vedlikeholde utstyret for å sikre maksimal driftstid.

Tilknyttede partnere

Bodø kommune

Gå til nettside

ABB Electrification Norway AS

Les mer

Nordland Fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner