Electric Region Agder: et helelektrisk samfunn

Electric region agder

Electric Region Agder er visjonen om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100% ren energi innen 2030. Mer enn 50 selskaper har gått sammen om å realisere visjonen. Electric Region Agder vil mobilisere, koordinere og virkeliggjøre prosjekter som er med på å oppfylle visjonen.

Agder har satt seg som mål å kutte 45% av sine klimagassutslipp innen 2030 for å nå Paris-avtalen. Det viktigste tiltaket blir da å bytte ut all fossil energi med elektrisitet. I dag er 59% av Agder elektrifisert, men kun 1% av veitrafikken. Hvis hele transportsektoren blir utslippsfri, vil Agders klimagassutslipp reduseres med 63%!

Rapporter viser at transportsektoren er det smarteste og billigste stedet for kommuner å kutte utslipp. Med bakgrunn i Agders store overskudd av fornybar vannkraft har regionen et sterkt fortrinn, selv i verdenssammenheng.

Håpet er at ERA-modellen (Electric Region Agder-modellen) kan inspirere andre og etter hvert skal brukes i alle landets kommuner. Det er foreløpig rundt 15 klimapartnere som er medspillere i prosjektet. Fremtidens utfordringer løser vi med tverrfaglig og tversektorielt samarbeid – for en grønnere framtid, som vi skaper sammen!

Tilknyttede partnere

Agder fylkeskommune

Gå til nettside

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner