Eget undervisningsopplegg om klimaplan

Voss Herad underviser om egen klimaplan

Gjennom Voss Herads klimaplan – Vossaklima 2030 – har kommunen utviklet et undervisningsopplegg til skoler og barnehager. Målet med prosjektet er å invitere barn og unge til å komme med innspill til klimaplanen.

Ofte er slike prosesser som involverer barn og unge rettet mot enkelte skoler eller årstrinn, men med undervisningsopplegget til Voss herad blir det et tilbud for alle. På denne måten kan også de enkelte lærerne selv bestemme hvor detaljert de vil gå gjennom temaene i klassen, og blir slik nøkkelpersoner for å oppnå et “medborgerskap” i klasserommet. Denne prosessen krever heller ikke at en ekspert besøker skolene, eller at lærerne trenger egen opplæring. 

Vi har utviklet et lavterskel undervisningsopplegg som alle lærerne og elevene skal kunne lese og gå gjennom selv

Spesialrådgiver i Voss Herad, Gunhild Utkvitne

Opplegget er laget slik at klassen sammen skal gå gjennom informasjonen og diskusjonsspørsmålene. I etterkant av gjennomgangen kan elevene svare på tre spørsmål individuelt, slik at de ikke påvirkes av andres svar. Deretter blir svarene til elevene tatt med videre i utviklingen av klimaplanen Vossaklima 2030. 

Undervisningsopplegget er utarbeidet gjennom en medvirkningsprosess bestående av diskusjoner og workshops med arbeidsgruppa i kommunen, politikerne, ungdomsrådet lederne i oppvekstsektoren og en innleid ungdomskonsulent.

Tilknyttede partnere

Flere grønne løsninger

Klimapartnere er nå i hele Norge. Ta kontakt med ditt lokale kontor dersom du har spørsmål eller ønsker å bli partner.

Kart over klimapartner-regioner